fbpx

Som forhandler er vi juridisk forpliktet til å ta tilbake batterier og oppladbare batterier som du har kjøpt hos oss gratis.
Vi vil også påpeke at du som sluttbruker er juridisk forpliktet til å kaste brukte batterier og oppladbare batterier utelukkende gjennom forhandlere eller spesielt oppsatte oppsamlingssteder i henhold til batteriforordningen.

Vi ber deg om å hjelpe oss med å beskytte miljøet. Send oss ​​dine brukte batterier og oppladbare batterier, og gi oss de gamle batteriene på de spesielt arrangerte innsamlingsstedene.

Symbolet for det overstrekkede søppelkassen betyr at batteriet ikke må kastes i husholdningsavfallet.

Pb = batteri inneholder mer enn 0,004 masseprosent bly
Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium
Hg = batteri inneholder mer enn 0,0005 masseprosent kvikksølv.

© Copyright - Börjes Bikers Outfit Augustfehn GmbH & Co. KG