fbpx

Generelle vilkår og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår

§ 1 grunnleggende vilkår

(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for kontraktene du inngår med oss ​​som leverandør (Börjes Bikers Outfit Augustfehn GmbH & Co KG) via nettsiden http://www.bekleidung-motorrad.de/ skru av. Med mindre annet er avtalt, motsiges inkluderingen av dine egne betingelser som kan ha blitt brukt av deg.

(2) En forbruker i betydningen av følgende regelverk er enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende ikke kan tilskrives deres kommersielle eller deres uavhengige profesjonelle virksomhet. Entreprenør er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de avslutter en juridisk transaksjon, utøver sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Kontraktsmålet er salg av varer.

(2) Så snart det respektive produktet er lagt ut på nettstedet vårt, gir vi et bindende tilbud om å inngå en kontrakt for nettbasert handlekurvsystem under betingelsene spesifisert i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten inngås via online handlekurvsystemet som følger:
Varene beregnet for kjøp legges i "handlekurven". Du kan bruke den tilsvarende knappen i navigasjonslinjen for å hente frem "handlekurven" og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha ringt opp siden "Kasse" og lagt inn dine personopplysninger samt betalings- og fraktvilkår, vil ordredataene vises som en ordreoversikt.

Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmåte, blir du enten sendt til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk eller videresendt til nettstedet til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystem.
Hvis du blir videresendt til det respektive øyeblikkelige betalingssystemet, gjør du det riktige valget eller skriv inn dataene dine der. Til slutt vil du få vist ordredataene som en ordreoversikt på nettstedet til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystem eller etter at du har blitt sendt tilbake til vår nettbutikk.

Før du sender inn bestillingen har du mulighet til å sjekke informasjonen i ordreoversikten på nytt, endre den (også via "tilbake"-funksjonen i nettleseren) eller kansellere bestillingen.
Ved å sende inn bestillingen via den tilsvarende knappen ("kjøp" eller lignende betegnelse), erklærer du juridisk bindende aksept av tilbudet, hvorved kontrakten inngås.

(4) Dine henvendelser om utarbeidelse av et tilbud er uforpliktende for deg. Vi vil gi deg et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-post), som du kan akseptere innen 5 dager (med mindre en annen periode er spesifisert i det respektive tilbudet).

(5) Behandlingen av ordren og overføring av all informasjon som kreves i forbindelse med kontraktsinngåelse skjer delvis med automatiserte midler via e-post. Du må derfor sørge for at e-postadressen du oppgir oss er riktig, at mottak av e-postene er teknisk sikret og spesielt at ingen SPAM-filtre forhindrer dette.

§ 3 oppbevaring, eiendomsbevaring

(1) En opprettholdelsesrett kan bare utøves hvis det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.

(2) Varene forblir eiendommen vår til full betaling av kjøpesummen.

(3) Hvis du er gründer, gjelder også følgende:

a) Vi forbeholder oss eiendomsretten til alle krav fra det nåværende forretningsforholdet er avgjort i sin helhet. Pant eller sikkerhetsoverføring er ikke tillatt før overføring av eierskap til de reserverte varene.

b) Du kan videreselge varene i ordinær virksomhet. I dette tilfellet tildeler du oss alle krav i beløpet på fakturabeløpet som tilfaller deg fra videresalget, vi godtar oppdraget. Du er videre autorisert til å innhente kravet. Men hvis du ikke klarer å oppfylle betalingsforpliktelsene dine, forbeholder vi oss retten til å innkreve kravet selv.

c) Hvis de reserverte varene kombineres og blandes, får vi felleseie av den nye varen i forholdet mellom fakturaverdien til de reserverte varene og de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.

d) Vi forplikter oss til å frigjøre verdipapirene som vi har krav på på din forespørsel, i den grad den realiserbare verdien av verdipapirene våre overstiger kravet om å være sikret med mer enn 10%. Valget av verdipapirene som skal frigjøres, påhviler oss.

§ 4 garanti

(1) De lovbestemte garantirettighetene gjelder.

(2) Som forbruker blir du bedt om å sjekke varene for fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader umiddelbart ved levering og varsle oss og speditøren om eventuelle reklamasjoner så raskt som mulig. Hvis du ikke gjør det, har dette ingen innvirkning på dine lovbestemte garantikrav.

(3) I den grad en egenskap ved varen avviker fra de objektive kravene, skal avviket bare anses å være avtalt dersom du ble informert om det samme av oss før innsending av kontraktserklæringen og avviket var uttrykkelig og separat avtalt mellom avtaleparter.

(4) Hvis du er gründer, gjelder følgende i avvik fra ovennevnte garantibestemmelser:

a) Kun vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses å være avtalt som kvaliteten på varene, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.

b) Ved feil garanterer vi, etter eget valg, enten reparasjon eller etterlevering. Hvis elimineringen av mangelen mislykkes, kan du enten be om prisavslag eller trekke deg fra kontrakten. Utbedring av mangler anses som mislykket etter et mislykket andre forsøk, med mindre noe annet særlig følger av varens type eller mangel eller andre forhold. Ved reparasjoner slipper vi å bære de økte kostnadene som oppstår ved forsendelse av varene til et annet sted enn utførelsesstedet, forutsatt at forsendelsen ikke samsvarer med varens tiltenkte bruk.

c) Garantiperioden er ett år fra levering av varene. Forkortelsen av fristen gjelder ikke:

 • for culpøst forårsaket skade som kan tilskrives oss fra skade på liv, kropp eller helse og i tilfelle annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
 • i den grad vi har skjult mangelen på uredelig vis eller har gitt garanti for varens kvalitet;
 • når det gjelder ting som har vært brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og har forårsaket dens mangel;
 • ved rettslige regresskrav som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

§ 5 Lovvalg, utførelsessted, jurisdiksjon

(1) Tysk lov gjelder. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den grad dette ikke fjerner beskyttelsen som følger av obligatoriske bestemmelser i loven i staten hvor forbrukeren har vanlig opphold (gunstig prinsipp).

(2) Utførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelsene med oss ​​og jurisdiksjonsstedet er vårt registrerte kontor, forutsatt at du ikke er en forbruker, men en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig lov eller et spesialfond under offentlig lov. Det samme gjelder hvis du ikke har et generelt vernetingsted i Tyskland eller EU eller hvis ditt bosted eller vanlige opphold ikke er kjent på tidspunktet for saksbehandlingen. Fullmakten til å anke til domstolen ved et annet lovlig jurisdiksjonssted forblir upåvirket.

(3) Bestemmelsene i FNs salgskonvensjon gjelder ikke eksplisitt.

II. Kundeinformasjon

 1. Selgerens identitet

Börjes Bikers Outfit Augustfehn GmbH & Co KG
Stahlwerkstrasse 17a
26689 Augustfehn
Tyskland
Telefon: 044892541
E-post: [e-postbeskyttet]

Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen gir en plattform for den ekstra online tvisteløsning (ODR plattform) med klar Callable https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

 1. Informasjon om dannelsen av kontrakten

De tekniske trinnene for inngåelsen av kontrakten, inngåelsen av selve kontrakten og korrigeringsmulighetene utføres i samsvar med bestemmelsene "Kontraktinngåelse" i våre generelle vilkår og betingelser (del I.).

 1. Kontraktsspråk, kontraktstekstlagring

3.1. Kontraktsspråk er tysk.

3.2. Vi lagrer ikke hele teksten til kontrakten. Før du sender ordren via online handlekurvsystemet, kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at vi har mottatt bestillingen, vil bestillingsdataene, informasjonen som kreves ved lov for fjernsalgskontrakter og de generelle vilkårene, bli sendt til deg igjen via e-post.

3.3. Ved forespørsler om tilbud utenfor online handlekurvsystemet, vil du motta alle kontraktsdata som en del av et bindende tilbud i tekstform, for eksempel via e-post, som du kan skrive ut eller lagre elektronisk.

 1. Etiske retningslinjer

4.1. Vi har KäI henhold til ufersiegel kvalitetskriteriene til Händlerbund Management AG, tilgjengelig på:

https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).

4.2. Vi har sendt til æreskodeksen til Trusted Shops GmbH, som kan sees på: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf (http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf).

 1. Viktige egenskaper ved produktet eller tjenesten

De grunnleggende egenskapene til de varer og / eller tjenester kan bli funnet i de respektive tilbudet.

 1. Priser og betalingsmåter

6.1. Prisene som er oppført i de respektive tilbudene samt fraktkostnadene representerer totalpriser. De inkluderer alle priskomponenter inkludert alle gjeldende avgifter.

6.2. Fraktkostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan hentes via en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat under bestillingsprosessen og skal bæres av deg i tillegg, med mindre gratis levering er blitt lovet.

6.3. Hvis leveransen skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss ekstra kostnader som vi ikke er ansvarlige for, for eksempel toll, avgifter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutakursavgifter fra kredittinstitusjonene), som du må bære.

6.4. Eventuelle kostnader som påløper for overføring av penger (overførings- eller valutakursavgifter til kredittinstitusjonene) skal bæres av deg i tilfeller der levering skjer til et EU-land, men betalingen er iverksatt utenfor EU.

6.5. Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg vises under en tilsvarende knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

6.6. Med mindre annet er angitt for de enkelte betalingsmåtene, forfaller betalingskravene fra den inngåtte kontrakten til betaling umiddelbart.

 1. leveringsvilkår

7.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eventuelle leveringsbegrensninger finner du under en tilsvarende knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

7.2. Så langt du er forbruker, er det regulert i loven at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varene som selges under forsendelsen bare overføres til deg når varene overleveres, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gjelder ikke hvis du uavhengig har bestilt et transportselskap som ikke er oppkalt av gründeren eller en annen person som er utnevnt til å utføre forsendelsen.

Er du en gründer, forsyning og forsendelse er på eget ansvar.

 1. Lovfestet garantilov

Ansvaret for mangler er basert på "Garanti"-bestemmelsen i våre generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkårene og kundeinformasjonen ble opprettet av advokatene til Händlerbund som spesialiserer seg på IT-rett og blir permanent kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og er ansvarlig i tilfelle advarsler. For mer informasjon, se: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

siste oppdatering: 01.01.2022

© Copyright - Börjes Bikers Outfit Augustfehn GmbH & Co. KG